Privacyverklaring

Via onze website www.makemorespace.be worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. Make More Space hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent o.a.dat wij:

  • via de privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  • onze gevraagde persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van producten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Via de website kan u een offerte aanvragen of u kan een vraag stellen door een contactformulier in te vullen. Hierbij wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om je vraag te kunnen behandelen.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze):

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Email-adres
Adresgegevens
Telefoon of gsm nummer
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het contacteren van geïnteresseerden en beantwoorden van vragen die gesteld zijn  bv. via de website.
  • het behandelen van offerte-aanvragen die gesteld zijn via bv. de website.
  • facturatiedoeleinden.
  • het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.

Voor statistische doeleinden: IP-adres, vermoedelijke plaats consultatie, uur en dag bezoek website, welke pagina’s bezocht worden.

Wanneer u de website van Make More Space bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren, met een maximum van 10 jaar na de laatste factuur.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/producten. Zo worden je adresgegevens doorgegeven aan de diensten die je bestelling afleveren. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
U kan ons contacteren op 0472 06 79 45 of op jossablon@gmail.com.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer +32 (0)472 06 79 45 of via jossablon@gmail.com.